Liên hệ tài trợ và quảng bá: Ban Marketing & Quảng cáo | Hotline: 0899 320 777 | Email: diff@sungroup.com.vn

Đăng kí tác nghiệp

Các nhà báo đăng kí thông tin để nhận được thẻ báo chí tham dự, tác nghiệp trực tiếp theo ngày

Tải lên (Giới hạn dung lượng không quá 2MB)

Bản scan có dấu đỏ của cơ quan báo chí chủ quản
Tải lên (File ảnh, giới hạn dung lượng không quá 2MB)
Tải lên (File ảnh, giới hạn dung lượng không quá 2MB)