Nhà Tài Trợ Kim Cương

Nhà Tài Trợ Vàng

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển Chính Thức

Nhà Tài Trợ Đồng

Đơn vị Bảo trợ Truyền thông

Đăng kí tác nghiệp

Các nhà báo đăng kí thông tin để nhận được thẻ báo chí tham dự, tác nghiệp trực tiếp theo ngày

Tải lên (Giới hạn dung lượng không quá 2MB)

Bản scan có dấu đỏ của cơ quan báo chí chủ quản
Tải lên (File ảnh, giới hạn dung lượng không quá 2MB)
Tải lên (File ảnh, giới hạn dung lượng không quá 2MB)

Chuyển đến thanh công cụ