Nhà Tài Trợ Kim Cương

Nhà Tài Trợ Vàng

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển Chính Thức

Nhà Tài Trợ Đồng

Đơn vị Bảo trợ Truyền thông

Thể lệ Cuộc thi

GIA HẠN GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN DIFF 2019

Từ thời điểm phát động đến nay, Ban tổ chức Giải đã nhận được nhiều bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả gửi về. Để tạo điều kiện hơn nữa cho đông đảo người dân trong và...

QUY CHẾ

QUY CHẾ Giải báo chí tuyên truyền về Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nội dung Giải báo chí Tên gọi Giải báo chí tuyên truyền về “Lễ hội...

GIẢI BÁO CHÍ DIFF 2019

GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN DIFF 2019   Ghi nhận và cổ vũ động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên truyền về “Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019”, Sở TTTT Đà Nẵng và...

Chuyển đến thanh công cụ